google-site-verification=z8k8d0Gv5hDTThMU8ZMtQRFJVG-ANDtXmqUZfiDfegQ

'n Gemeente vir almal

Liefde vir God   |   Passie vir mense

Bly op hoogte

met alles wat gebeur

Die Hartklop van Lighuis is die vrywilligers wat so gewillig en dikwels agter die skerms hulle tyd, finansies, energie en gawes gee om Lighuis se wiele te laat draai.  Elke bediening, hetsy die barmhartigheidspan, Planet K, Tiny Tots, die hospitaalspan, die deurwagters, die nagmaalspan ensovoorts het hande nodig om te doen wat hulle doen.  Die Bybel leer ons duidelik dat kerk nie rondom een individu mag of selfs kan gebou word nie, maar 'n liggaam moet wees wat bestaan uit ledemate wat elkeen hulle rol en funksie vervul met Christus as Hoof van Sy kerk (Efesiërs 4; 1 Korintiërs 12; Romeine 12).  'n Gemeente kan nie gesond groei en floreer sonder mense wat kies om betrokke te raak nie.  Daarom is vrywilligers waarlik die Hartklop van enige gemeente.

 

Ons wil jou aanmoedig indien jy nog nie betrokke geraak het nie om te reflekteer oor die tyd, gawes, finansies en passies waarmee God jou toegerus het.  Wat is dit wat God op jou hart lê?  Hoe en waar kan jy betrokke raak en die gawes wat God aan jou toevertrou het uitleef?

Ons diens

Ons diens is 'n fees van opwindende aanbidding.

Barmhartigheid vorm 'n belangrike deel van Lighuis.  In die Nuwe Testament lees ons in Handelinge dat gemeentelede mekaar nie net geestelik ondersteun het nie, maar ook op 'n materiële wyse.  Lighuis glo die kerk behoort 'n praktiese rol in die verbetering en opbou van haar gemeenskap te speel.  Daarom sal Lighuis eenmalig ondersteun waar moontlik in tye van nood soos met die vloed in Bronville en die boeregesinne met die droogte in 2019.

 

Buiten die eenmalige ondersteuning het Lighuis ook 'n barmhartigheidspan wat maandeliks vir gemeentelede en soms ook mense buite die gemeente waar moontlik kospakkies opmaak en aflewer.  Families in nood kan die barmhartigheidspan koördineerder kontak wat dan volgens die Barmhartigheidsbediening Beleid 'n besoek aflê om die situasie te evalueer.  Gesinne word as reël nie langer as drie maande ondersteun nie.  Lighuis probeer help sover moontlik maar ons gee  nie onsself uit as 'n welsynsorganisasie nie.

 

Bo en behalwe die maandelikse kospakkies het Lighuis ook gemeenskapsprojekte in die Goudveld wat ons op 'n maandelikse basis ondersteun.  Omdat Lighuis met integriteit as getroue rentmeester wil optree word daar vereis dat hierdie projekte bewys verskaf van registrasie as 'n nie-winsgewende organisasie en/of 'n openbare weldaadsorganisasie, 'n jaarlikse oudit en ook terugvoer gee op 'n jaarlikse basis van die dienste wat hulle aan die gemeenskap verskaf.

 

Gutz

14 - 18 Jaar  |  Vrydae 18:30 & Sondae 09:00

Planet K

08 - 13 Jaar  |  Sondae 09:00

Tiny Tots

03 - 07 Jaar  |  Sondae 09:00

Toddler Zone

0-3 Jaar  |  Sondae 09:00

Moederskamer

Vir borsvoed en doekruil

Bybelstudies

Woensdae  |  Mans 07:00 & Vrou 09:00

Koffie Konneksie

Meer as net koffie  |  Sondae 09:00

Barmhartigheid

Kos- en Klerebediening

Vir meer inligting

download die app

Kleingroepe

Ondersteuning deur die week

Cool 60's

Vir almal bo 60 jaar

Kontak ons

Kantoor: 057 392 1279

Whatsapp: 083 248 0106

Facebook: Lighuis Welkom

Youtube: Lighuis Welkom

App Store/Play Store: Lighuis

Adres: 244 Constantia Weg, Flamingo Park, Welkom